Dit Affald - Værdi for mennesker og miljø

Besvarelser

Mckeesport
hi there I have just checked sigfrem.dk for the ranking keywords and seen that your SEO metrics could use a boost. We will improve your SEO metrics and ranks organically and safely, using only whitehat methods, while providing monthly reports and outstanding support. Please check our pricelist here, we offer SEO at cheap rates. https://www.hilkom-digital.de/cheap-seo-packages/ Start increasing your sales and leads with us, today! Be safe and best regards Mike Hilkom Digital Team support@hilkom-digital.de
Eggern
Here is your quotation regarding the non-ugc backlinks to fix the ranks for sigfrem.dk https://www.arteseo.co/non-ugc-seo-power/
Wierden
Here is your quotation regarding the promotion of your Google Maps listing https://www.ghostdigital.co/google-maps-citations/
Ales
hi there Regarding your quote request on Local SEO for sigfrem.dk yes, we can help you rank locally in local search and as well in local Google / Bing searches you can view more details here https://www.ghostdigital.co/quotation/ Thank you Mike
Bielsko-Biala
hi there Here is your quotation regarding the Article Web2.0 links that you inquired about https://www.arteseo.co/quotation/
Aggersund
Jeg kunne godt tænke mig en beholder til blød plastik. Det gør ondt, hver gang jeg kommer det i dagrenovation.
Strandby, 9640 Farsø
Jeg savner en "guide" til at hjælpe mig sortere mit affald. Jeg mener, en mere detaljeret internet-guide til bestemt produkter som fx. Kærgård-emballagen. Lågen på Kærgård kan måske gå i "hård plast" skraldespanden, men hvad med underdelen? Den ser ud til at være af plast med noget pap "limet" på: Sommetider står der på selveste emballagen hvordan det skal sorteres. Det er super-godt, men det er indtil videre de færreste produkter der har denne slags service info. Med venlig hilsen fra os forbrugere der gerne vil sortere det brugte emballage korrekt.
Aars
Jeg ville sortere en del mere hvis ikke det var afgørende at plastik og glas skulle være helt rent. Blødt plastik kunne jeg også sagtens sortere.
Farsø
Flere skraldespande, bla til blød plast, vi er med i forsøgsordning i vester hornum, og der er meget blød plast, specielt når man har små børn. Man kunne også lave en til tekstil. Der er lang tid imellem storskrald. Må også tilslutte mig at hård plast og papir og pap skal tømmes oftere. Vi har som regel ikke plads til mere 14 dage før tømning. Vi har alm. Skraldespande og er 4, to voksne og to børn. En skraldespand til haveaffald/blade/ukrudt kunne også være en idé.
Farsø
Mulighed for at aflevere affald usorteret for ældre med udtalt syns handicap
Løgstør
Flere skraldespande på offentlige steder, hvor det er muligt at affaldssortere f.eks. aludåser, glas, papir, plast fra andet affald. F.eks. på havnen i Løgstør, anlægget i Aars,grønne parkområder, i bymidter, hvor der færdes mange borgere og turister, på skoler og institutioner, ved idrætsanlæg osv.
Løgstør
Jeg synes, det er et problem at f.eks. friskoler ikke er under den kommunale ordning om affaldssortering... Det betyder i mange tilfælde at affaldet ikke sorteres... Og er der ET sted der skal sættes ind, er det da i forhold til at "opdrage" kommende generationer.... Det hjælper jo ikke meget med fine skraldeskoler osv. Hvis eleverne i dagligdagen oplever at alt ryger i den samme container. - Der er immervæk en stor procentdel del af børn / unge i Vesthimmerland som går på friskole eller andre private skoler / institutioner
Aars
Kan kun slutte mig til koret ang blød plast - det burde samles sammen! Vi mangler også tit plads så måske containerne skulle være større... Og en bytte biks af en art, eller en kommunal genbrug, så vi sammen kunne tjene penge til og lave forbedringer i lokal samfundet
Farsø
Vi har nu i flere uger smidt plastik i ‘alm affald’ idet plastik containeren er fyldt op. Der går alt for lang tid mellem containeren bliver tømt.
Farsø
Blød plast bør også være en del af affaldssorteringen, og ikke ende sammen med restaffaldet i køkkenbeholderen. Lige nu samler jeg det sammen i en klar plastpose i det gamle trådstativ, og sætter posen ud til storskrald (5-6 gange årligt) - men da mængden fra dagligvarebutikker mm er stor, bør det indgå på lige fod med det øvrige affald.
Løgstør
Jeg synes, det ville være rart, hvis storskradsordningen også kunne omfatte ekstra indsamling af papir, pap, hård plast, glas og metal. Hvis man er den kedelige type, der læser aviser og tidsskrifter er det umuligt at have plads i det lille rum i spanden. Og er man den festlige type, der drikker vin på flaske, kan det også knibe ind i mellem.
Farsø
Jeg synes at det vil være meget relevant at blød plastik også indsamles. Det kunne jo praktisk indsamles i det rum, der er beregnet til organisk affald.