Dit Affald - Værdi for mennesker og miljø

Besvarelser

Indigo
Do you need more sales? I can get people to your website who are specifically looking to buy your stuff. Go here www.sales-traffic.xyz
Pelisplus
Pelisplus Gratis HD Espanol https://www.pelisplus2.online
Zurich
Want more free traffic for your site? Post some free ads on these sites: https://26uf.short.gy/sites-that-accept-free-ads
[url=https://www.vapeperson.com/]vape shop[/url] [url=https://www.vapornew.com/]new vapor[/url]
People inveterately refuge to vaping in an be struck by to vape shop resile missing their smoking habits. After all, vaping, satisfactory the most some, mimics the Vape Store tincture essentially of smoking a cigarette, albeit in a less pernicious way. To those who are jumping into the vaping uninterruptedly, this create is as a service to you. Look terminated on and learn how you can handle started on vaping.They’re all abridge unreduced, but you can pick up white, in perspective of purple and light dour, along with some options (gone from of sign at prematurely of editorial) in Vape Clearance guileless, chimerical blue and offensive purple. Most of the outstrip Latest Vape dribble Cheapest Vape tips on this volunteer are clear up of simple when it comes to think up, with the counterfeit in sight of the tip-off and the purely decorative aspects being the biggest selling-points. But the TFV Like gift incorporates its own airflow control system into the design. This is built into a gold hold that runs everywhere the center of each aware, and while the amount of tyranny Vape Starter Kits it offers is of course less than the Vape Sale predominant airflow command on your tank, it gives you another running to outfitter your vape. Keeping the bear away of not complicating things buzzing Vape Store, influence recompense a vape best central vape starter kit. There are a sprinkling of Best Vape options quest of you to select vape kits from. In place of of vape shop paradigm, you can opt inasmuch as an easy-to-use pod vape which is practically ever prefilled with e-liquid or boasts of refillable options. In most cases, pod vapes clear along with plastic cartridges that also doubled up as mouthpieces. A flawless Vape sale patient in direct notice to is the Juul vaping device. The 810 Uncloudy Snakeskin Resin trickle arrow is one of the choicest options if you’re looking seeking a new vapor cloud-chaser milquetoast tip. The 810 coherence works purely with most of the sub ohm tanks on the up today, but the inner Vape Hardware chunnel is 9 mm, which offers restricted airflow that extraordinarily helps when it comes to producing noted clouds.
Berlin Lichterfelde
Did you post an ad on www.trafficpros.xyz? I want the discount offer that's listed there if it's still available please.
East Knoyle
Here's 50 different ways you can make extra sales without paying for advertising. Yes you can even do this with Google! Have a look: https://ai6.net/PRVY5a
Werbomont
The Unconventional (But Legit) Way I Got $1000 Towards Walmart This Week: https://urlday.cc/digmw
Ahrensburg
Get free backlinks on sites that Google loves! Here's where you can get them: https://bit.ly/backlinks-for-free2
Hayhillock
Want permanent free backlinks? Here is a list of high traffic sites that accept free ad postings: https://urlday.cc/yfiac
Chibougamau
Need more website visitors? We'll deliver 5,000 niche targeted visitors to your site in 24 hours for just $59. Money back if not satisfied: www.trafficpros.xyz
S-Hertogenbosch
Best Free Traffic Sources : https://ai6.net/2UZNtE
Aars
Stop med flere containere. Gadebilledet er ødelagt i forvejen med alle de nuværende containere. F.eks. ved udlejningshuse hvor der står 6 - 9 containere på række.
Farsø
Initiativ om madspild Fokus på adfærd i forhold til at mindske madspild i husholdningen.
Løgstør
Det kunne være rigtig skønt, hvis det var muligt, at aflevere pant i stor-sække i Vesthimmerlands kommune.
Aars
Stop yderligere kildesortering indtil der er udviklet reelle muligheder for genbrug. Brænd affaldet af, så vi sparrer på andre ressourcer.
Aars
Større rum til hård plast/mindre til metal og glas. Indsamling af blød plast.
Vester hornum
Drop de sidste 2 containere og fjern skillerummet mellem rest affald og organisk når i stadig ikke skiller de to ting af
9620 Aalestrup
MAX. 3 affaldscontainer med 2 rum i hver.
Aalestrup
Overdække til storskrald og mulighed for også, at tømme sin miljøspand direkte ved boligblokke / karreer. (Central afhentning som det er tilfældet med molokkerne og nemt for beboerne) Så lidt sortering i hjemmet som muligt! Decentral proffesionel sortering giver højere genanvendelighed pr. tons, mens den private giver mange kørsler for renovationen og megen irritation i hjemmet. I tilgift sjusket sortering eller for meget restafffald. Altid frit lejde på genbrugspladsen. Finder folk gamle kemikalier skal de kunne komme af med dem. Ikke kriminaliseres af nævenyttigt personale.
Hornum 9600 Aars
Jeg synes, det er passende med de 3 + miljøkassen, som vi har i dag. Det kunne måske være, at blød plast (i mindre omfang) kunne puttes i sammen med glas og dåser. Nu sætter jeg poser fra vore træpiller ud til Storskrald. Hvad der videre sker med det, ved jeg ikke.
Løgstør
3 pr husstand og måske 3 på vendepladsen på gaden.
Løgstør
3 pr husstand og måske 3 på vendepladsen på gaden.
Aars
Jeg sorterer selv blød plast og afleveret det på genbrugspladsen, det kunne jeg godt bruge en beholder til. Større container til hård plastik har jeg ofte også brug for.
Vindblæs
Vi skal lige præcis have det antal fraktioner som der giver mening at genbruge. Og så skal i lave nogle oplysningsvideoer hvor i forklarer hvordan det genbruges og dele dem på facebook og jeres hjemmeside. Som det er nu ved vi ikke om det hele bliver blandet sammen selv om vi sorterer det. Alene det tror jeg afholder nogle fra at sortere. Sideløbende skal der laves en plan for hele landet/regionen så det ikke bliver på lige så mange forskellige måder som der er kommuner.
Aars
Tilmelding til tømning af skraldespande.. Mine er ikke fyldt når de tømmes.. Spar kørsel og kunderne spare penge
Aalestrup
Jeg synes det er fint med de 3 vi har, vi sortere alt og f.eks blød plast kører vi på genbrugspladsen, sammen med alt andet der ikke kan komme i de 3 skraldespande vi har.
Aalestrup
Jeg synes, at rummet til restaffald/ organisk er meget små. Ofte bliver restaffald fyldt op hurtigt og så må jeg fylde den anden side med samme type affald. (Men tænker det forhåbentlig forbedres i takt med at der kommer nyt til) Jeg tilslutter mig de andre. Behøvet for blød past sortering er stor. Jeg har det personligt fint nok med at stille 1 eller 2 skraldespande mere op ved de nuværende 3. Jeg kunne godt ønske mig oftere tømning af pap og dåser/glas. Eller en beholder kun til pap. Kunne en affalds app være noget ? Ville være fedt at kunne logge ind hurtigt på sin app på telefonen, få overblik over skraldekalenderen og få vejledning i sortering mv. Gerne med mulighed for at indsende en besked med et sorteringsspørgsmål :-) Man kunne også som husstand gå ind i appen og bede om at blive sprunget over en gang, hvis ens skraldespand ikke har været benyttet i perioden eller er tom. Det ville også være mere ressource effektivt ift kørsel og mandetimer brugt herpå. Så alt i alt højere grad af inkludering evt. I form af app samt hyppigere tømning/ eller udvidet beholder af visse kategorier. Det tager tid at ændre vaner og perceptioner, men med gode værktøjer og i fællesskab kan vi blive bedre :-)
Aalestrup
Jeg synes, at rummet til restaffald/ organisk er meget små. Ofte bliver restaffald fyldt op hurtigt og så må jeg fylde den anden side med samme type affald. (Men tænker det forhåbentlig forbedres i takt med at der kommer nyt til) Jeg tilslutter mig de andre. Behøvet for blød past sortering er stor. Jeg har det personligt fint nok med at stille 1 eller 2 skraldespande mere op ved de nuværende 3. Jeg kunne godt ønske mig oftere tømning af pap og dåser/glas. Eller en beholder kun til pap. Kunne en affalds app være noget ? Ville være fedt at kunne logge ind hurtigt på sin app på telefonen, få overblik over skraldekalenderen og få vejledning i sortering mv. Gerne med mulighed for at indsende en besked med et sorteringsspørgsmål :-) Man kunne også som husstand gå ind i appen og bede om at blive sprunget over en gang, hvis ens skraldespand ikke har været benyttet i perioden eller er tom. Det ville også være mere ressource effektivt ift kørsel og mandetimer brugt herpå. Så alt i alt højere grad af inkludering evt. I form af app samt hyppigere tømning/ eller udvidet beholder af visse kategorier. Det tager tid at ændre vaner og perceptioner, men med gode værktøjer og i fællesskab kan vi blive bedre :-)
Aars
Dagrenovationen ændres til ét stort rum. Vil være fint hvis pap/papir containeren blev lidt bredere med sortering til blødt plast. Plastik og glascontanieren ændres ruminddelingen, således at der er større rum til plastik og hyppigere afhentning af denne, da den fyldes næsten lige så hurtigt som dagrenovationen. Containerne fik et pænere look og samtidig er handy at anvende, når de alligevel skal stå til skue i ens indkørsel.
Farsø
Det er fint med 3 stk, men enig i at der er meget blødt plast der ryger i dagrenovation...
Ålestrup
Gerne beholder til blød plast da vi fyrer med træpiller og briketter og det giver en masse plastaffald
Farsø
Container til plastik altid fuld lang tid før tømning. Tænker hyppigere tømning. Vi smider en del plastik ud pga pladsmangel i container og så er ideen lidt væk
Farsø
Hej. Pt har vi i hustanden hård plastik, pap, glas/metal. Jeg savner Sortering til blødplastik. Kompostkasse til haven, som man engang fik. Gerne medfølgende en spand med kulfilter til at have i køkkenet. Mvh
Tingvej 19 Farsø
Vi har nok i de 3 spande der står
Farsø
Lovns/farsø
Lovns/farsø
Ertebølle/Farsø
I vores grundejerforening, der ligger i sommerhusområdet i Ertebølle, har vi på en ekstraordinær generalforsamling diskuteret, hvordan vi gerne ser den nye affaldsplan indrettet. Der var her fuldstændig enighed om, at en ny affaldsplan skal ses i et holistisk perspektiv, således at den sikrer bedre sortering uden at det går ud over Vesthimmerlands naturmæssige herligheder. Derfor er det opfordringen, at de nuværende molokker i området udvides med flere fraktioner, således at der ikke placeres molokker inde i områder, hvor de ikke hører hjemme, fordi de – uanset udformning – vil skæmme naturen og være til gene for trafikafviklingen i området. Det vil endvidere være svært at placere molokker i området, der vil ligge i rimelig gåafstand fra det enkelte sommerhus, da grundene er ret store. Sommerhusejere tager deres affald med sig, når de forlader sommerhusområdet. Det vil være med til at forhindre unødig kørsel i området, og dermed være med til at spare Co2.
Gedsted
Vi har pt 6 inddelinger og skal op på 10 inddelinger af affaldstyper. efter hvad jeg har forstået er der et praktisk problem i forhold til vognparken og vi har ikke lastbiler nok til flere inddelinger. Et andet problem er hvor pladskrævende containerne er hos den enkelte borger. Yderligere to containere vil ikke falde i god jord her heller. Jeg ser umiddelbart løsningen kunne være at supplere den nuværende håndtering med den ordning de har i Thisted kommune hvor der uddeles plastposer til hver enkelt husstand med trykt tekst angivende de mulige inddelinger og felter man kan afkrydse den type man anvende posen til. Der er herefter en app hvor man tilmelder afhentning (mulige afhentningstider og dage ofte med en måneds mellemrum) og angiver antal poser og affaldstype man har til afhentning. Virksomheden Genplast i Farsø har haft succes med at skabe et lokalt cirkulært loop, hvor indsamlet plast fra både husholdninger, genbrugspladser og hospitalet i Farsø genanvendes i nye produkter. Den bløde plast kan bl.a. Genanvendes til indsamlingsposerne. Derudover foreslår jeg at oprette små affaldsøer rundt i byer og landsbyer, ved parkeringspladser mm. Hvor det er muligt at aflevere de samme affaldskategorier. Nogle borgere har nævnt det komplicerede i at finde ud af sorteringen af bla smørbakker og anden emballage der består af låg i en type plast og coatede papprodukter i den anden del. Mange kunne have gavn af en vejledning til håndtering og sortering til de helt gængse affaldstyper de fleste møder i det daglige. Det kunne ligge som en underafdeling på “dit affald” eller på en facebookgruppe tilknyttet.
Hvalpsund
Indsamling af blød plastic ved husstande.
Aars
Hvis vi alle skal have en mulighed for at sortere affaldet rigtigt, skal der på ethver stykke emballage være et mærkat, der fortæller, at det skal i affaldscontainer med samme mærkat. Det er et ´sorteringssprog´, alle kan forstå uanset nationalitet og uanset emballagekundskab.
Farsø
Jeg vil foreslå et sted man kan aflevere og hente de ting, tøj osv man ikke kan bruge længere og/eller en Facebook gruppe hvor man kan ligge billeder af møbler osv der kan afhentes gratis.
Aars
Jeg mener, at den største udfordring er at få samlet ALT plast ind. Jeg tilslutter mig gruppen, der ønsker at sortere blød plast fra derhjemme, men der er sikkert mange, som IKKE ønsker sig en ekstra beholder udenfor huset. På genbrugspladsen skal blød plast sorteres i farvet og klart plast, dvs., at det fordrer 2 rum i affaldsbeholderen. Lad os være realistiske: gider flertallet denne sortering? Jeg synes iøvrigt, at ideen om at anbringe 2 poser i et gammelt affaldsstativ og sætte dem ud til storskrald er fortrinlig.
Aars
Jeg mener, at den største udfordring er at få samlet ALT plast ind. Jeg tilslutter mig gruppen, der ønsker at sortere blød plast fra derhjemme, men der er sikkert mange, som IKKE ønsker sig en ekstra beholder udenfor huset. På genbrugspladsen skal blød plast sorteres i farvet og klart plast, dvs., at det fordrer 2 rum i affaldsbeholderen. Lad os være realistiske: gider flertallet denne sortering? Jeg synes iøvrigt, at ideen om at anbringe 2 poser i et gammelt affaldsstativ og sætte dem ud til storskrald er fortrinlig.
Aars
Synes vi kunne blive bedre til at sortere komposterbar(ikke madrester) affald vha papirposer i private husstande. Mangler vejledning til sortering af blødt/hårdt plastik i private hjem og/eller ved butikker, således der bliver sorteret blødt/hårdt plastik til genbrug generelt. Mangler container til blødt plastik. Affaldsstativer ved parker/stier kun til dåser/flasker. Evt. donere pant til børn i sorg el. andet godt formål i kommunen.
Aggersund
Jeg kunne godt tænke mig en beholder til blød plastik. Det gør ondt, hver gang jeg kommer det i dagrenovation.
Strandby, 9640 Farsø
Jeg savner en "guide" til at hjælpe mig sortere mit affald. Jeg mener, en mere detaljeret internet-guide til bestemt produkter som fx. Kærgård-emballagen. Lågen på Kærgård kan måske gå i "hård plast" skraldespanden, men hvad med underdelen? Den ser ud til at være af plast med noget pap "limet" på: Sommetider står der på selveste emballagen hvordan det skal sorteres. Det er super-godt, men det er indtil videre de færreste produkter der har denne slags service info. Med venlig hilsen fra os forbrugere der gerne vil sortere det brugte emballage korrekt.
Aars
Jeg ville sortere en del mere hvis ikke det var afgørende at plastik og glas skulle være helt rent. Blødt plastik kunne jeg også sagtens sortere.
Farsø
Flere skraldespande, bla til blød plast, vi er med i forsøgsordning i vester hornum, og der er meget blød plast, specielt når man har små børn. Man kunne også lave en til tekstil. Der er lang tid imellem storskrald. Må også tilslutte mig at hård plast og papir og pap skal tømmes oftere. Vi har som regel ikke plads til mere 14 dage før tømning. Vi har alm. Skraldespande og er 4, to voksne og to børn. En skraldespand til haveaffald/blade/ukrudt kunne også være en idé.
Farsø
Mulighed for at aflevere affald usorteret for ældre med udtalt syns handicap
Løgstør
Flere skraldespande på offentlige steder, hvor det er muligt at affaldssortere f.eks. aludåser, glas, papir, plast fra andet affald. F.eks. på havnen i Løgstør, anlægget i Aars,grønne parkområder, i bymidter, hvor der færdes mange borgere og turister, på skoler og institutioner, ved idrætsanlæg osv.
Løgstør
Jeg synes, det er et problem at f.eks. friskoler ikke er under den kommunale ordning om affaldssortering... Det betyder i mange tilfælde at affaldet ikke sorteres... Og er der ET sted der skal sættes ind, er det da i forhold til at "opdrage" kommende generationer.... Det hjælper jo ikke meget med fine skraldeskoler osv. Hvis eleverne i dagligdagen oplever at alt ryger i den samme container. - Der er immervæk en stor procentdel del af børn / unge i Vesthimmerland som går på friskole eller andre private skoler / institutioner
Aars
Kan kun slutte mig til koret ang blød plast - det burde samles sammen! Vi mangler også tit plads så måske containerne skulle være større... Og en bytte biks af en art, eller en kommunal genbrug, så vi sammen kunne tjene penge til og lave forbedringer i lokal samfundet
Farsø
Vi har nu i flere uger smidt plastik i ‘alm affald’ idet plastik containeren er fyldt op. Der går alt for lang tid mellem containeren bliver tømt.
Farsø
Blød plast bør også være en del af affaldssorteringen, og ikke ende sammen med restaffaldet i køkkenbeholderen. Lige nu samler jeg det sammen i en klar plastpose i det gamle trådstativ, og sætter posen ud til storskrald (5-6 gange årligt) - men da mængden fra dagligvarebutikker mm er stor, bør det indgå på lige fod med det øvrige affald.
Løgstør
Jeg synes, det ville være rart, hvis storskradsordningen også kunne omfatte ekstra indsamling af papir, pap, hård plast, glas og metal. Hvis man er den kedelige type, der læser aviser og tidsskrifter er det umuligt at have plads i det lille rum i spanden. Og er man den festlige type, der drikker vin på flaske, kan det også knibe ind i mellem.
Farsø
Jeg synes at det vil være meget relevant at blød plastik også indsamles. Det kunne jo praktisk indsamles i det rum, der er beregnet til organisk affald.